Dick Troost

DickDick Troost is omnididact. Hij werd als beeldhouwer gevormd door aarde, water, lucht en vuur, door bomen en wind, door mensen in het algemeen en twee leermeesters in het bijzonder, en door wat andere monumentale beeldhouwers eerder hebben gemaakt.

Zijn werk is niet of nauwelijks figuratief en hij houdt zich bezig met de kosmische vorminvloeden op het leven op aarde. Daarnaast vormen muziek en het hout zelf inspiratiebronnen.